Subscribe:

Social Icons

Labels

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Ron ya - Yukari


Hola lamento poner muchos romajis de ykai pero es que ella me gusta mucho y tiene menos atencion que los otros vocaloids que me gustan ademas me gustan mucho cantar sus canciones [^.^]. 

Musica y letra: AkibawotaP
Link:nicovideo
Idioma original:【結月ゆかり】論殺【よいこの為の言論攻撃殺法講座
Romaji: Ron ya Yuzuki Yukari


 Kōgen wa tōmen sashō no habakarunu mono dake o nozomubekide
Shūsei o toshi keppeki ni tsutomerubekide wanai ka to omouga
Tōzen shiyoku ni yoru rieki bakari nozomu no ga warerana nodeari S
akini nobeta Are ni kanshite wa mohaya gu no kotchō ni suginadarou
 Karonjiru bunmen ni oite odoru kokusei nado buzamade
Shikashi sore o mata minufuri o suru wareware sae mo dōyōna noda
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutte shimaitai
Jōsei wa akka
no ichizu o tadoru bakari no konkyū ni atte
Fumōna jōhō ni madowasa rete fugū no jōtai o ukeireru
Sore ga tōzen to iwan bakari no fūchō
nado ukeire nikuku Shikashi nasusube mo naku
warera wa bōkan suru shika nai noda
Senmei-sa nado futashikana kotoba de
 ume tsukusa renai ni hitoshī
Doro no yōna kin ni nure ikiru no ga warera ni wa oniaina noda
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutte shimaitai

{{{{ Ikasa rerubeki mono wa
ikasubekida to meiutte hōchi suru nado
Omae no iu areyakoreya sore ga muron
no butai o dainashi ni shite iru noda
Keisotsuda to omowa reyouga sore o
i ni kaisenu warera mo mata
Tsugō yoku hibi o kurikaesu nomi de
nani mo umidashite wa inaidarou
Dare ga nani o nani no tame ni genkyū
 shite iru ka wa oite oite
Omae no iu Are wa kore ni nari
sore o muda ni kettei suru noda}}}}

Kōgen wa tōmen sashō no habakarunu
mono dake o nozomubekide
Shūsei o toshi keppeki ni tsutomerubekide
wanai ka to omouga
Tōzen shiyoku ni yoru rieki bakari nozomu
 no ga warerana nodeari Sakini nobeta
Are ni kanshite wa mohaya gu no kotchō
ni suginadarou
Karonjiru bunmen ni oite odoru kokusei nado
buzamade Shikashi sore o mata minufuri
o suru wareware sae mo dōyōna noda
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutta omae to kyōbō shitai
Shinuhodo kurutte omae o bōkan shitai
Shinuhodo kurutte omae o bōkan shitai
Shinuhodo kurutte omae o bōkan shitai
Shinuhodo kurutte shimaitai

0 comentarios:

Publicar un comentario